birhanu en wieger nutma schilderskerk huizen leeuwarden3mario - nutma schildersp17 2018schilderwerk nutma 12  16 appartementen texel2
Orderportefeuille

Hieronder vindt u enkele projecten waar Nutma Schilders in 2018 werkzaam zal zijn:

  • Univé te Leeuwarden (i.o.v. BGDD)
  • Renovatie zeegemalen Ropta en Miedema (i.o.v. BGDD)
  • Diverse oude Friese kerken (i.o.v. Dijkstra - de Graaf / stichting alde Fryske tsjerken)
  • De Bolder/It Anker te Drachten (i.o.v. PCBO Smallingerland)
  • Appartementen te Purmerend (i.o.v. BGDD)
  • 448 woningen Nylan te Leeuwarden (i.o.v. BGDD)
  • Bornia Herne te Leeuwarden (i.o.v. Noorderbreedte)

 

 

 

 

Keurmerk

schildersvakopleiding - nutma schilders
Meldt je nu aan voor de schildersvakopleiding!

AF-erkend

 Nutma Schilders is een                   AF-erkend schildersbedrijf.

Logo VCA

     

    

Nutma Schilders is een VCA-gecertificeerd schildersbedrijf.

fosag

     

    

Nutma Schilders is lid van Fosag.

 

 

 

Contact

    Nutma Schildersbedrijf
  Roptawei 5
  9123 JA  Metslawier
       
  T : 0519 - 242348
  E : info@nutma.nl
  W : www.nutma.nl
  facebook nutma schilders   Facebook
  twitter nutma schilders   Twitter